תורה עם אהבה

הישיבה הוקמה בשנת תשס"ז.

DSC_8373

מטרות הישיבה:

לגדל תלמידי חכמים ובני תורה שטבוע בהם:  

עבודת ה' בשמחה גדולה

 אהבת הקב"ה, אהבת עם ישראל ואהבת תורה

 מסירות ללימוד התורה

 לימוד תורה בעומק וברוחב, לימוד הלכה למעשה

 טיפוח "דיבוק חברים" כיסוד מוסד בעבודת ה'

 חינוך לנשיאה בעול עם הציבור

 הקדשת זמן ראוי ללימוד אמונה ואגדה

 דגש על עבודה שבלב – זו תפילה

 העמדת עבודת המידות במרכז העבודה החינוכית