- ישיבת ההסדר הגבוהה קריית גת - http://www.yeshivakg.co.il -

הכנסת ספר תורה