דבר תורה של ראש הישיבה במסיבת חנוכה של הגרעין התורני בקרית גת. כסלו התשע"ה.