עיון בסוגיה חשובה במהותו של חג הפורים.

למה נגזרה גזירת הכליה על עם ישראל בימי המן? ומה מנע אותה בסופו של דבר?