מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.

מתוך עיון בפרשת השבוע, מברר הרב בקצרה את השאלה האם צריך לחפש דרכי שלום עם אויבנו בעת מלחמה?