קורס כתיבת סת"ם נפתח בישיבה בקרוב תוכלו להזמין מזוזות אצל שיעור א' ונתי ממן