- ישיבת ההסדר הגבוהה קריית גת - http://www.yeshivakg.co.il -

חגיגות הכנסת ספר תרה חדש "לישיבה הגבוהה הסדר קרית גת"