- ישיבת ההסדר הגבוהה קריית גת - http://www.yeshivakg.co.il -

"יששכר וזבולון" – אחזקת אברך

הישיבה מחזיקה כולל אברכים, 15 אברכים שיושבים ועוסקים בתורה רוב שעות היום. עלות מלגת אברך 1500 ₪ לחודש.

מצווה גדולה מאוד לקחת חלק באחזקת תלמידי חכמים, ניתן להשתתף אפילו חלקית. כל תורם יקבל את שם האברך שלומד לזכותו וכן את שעות הלימוד.

 

Donate_button_he [1]
לחצו להשתתפות ותמיכה בלימוד התורה עבור אברך [1]