- ישיבת ההסדר הגבוהה קריית גת - http://www.yeshivakg.co.il -

עזרה במלגות קיום לתלמידים מתקשים ועולים חדשים

בכל שנה קיימים מספר תלמידים שאין באפשרותם להתקיים, כגון: נסיעות, ביגוד וכדו'.
הישיבה דואגת למענה באמצעות חלוקת מלגות, כך התלמיד יכול לשבת ללמוד תורה ללא דאגות.

עלות לתלמיד- 500 ₪ לחודש.

 

Donate_button_he [1]
לחצו להשתתפות ותמיכה בתלמיד [1]