barmizva

תכנית זו מסייעת לנערים העומדים לפני בר המצווה להתקרב אל היהדות – בהצגת מושגים בסיסיים מאורח החיים היהודי

– משמעות היהדות, תפילין, ציצית, כיפה, סידור, בית כנסת, תורה, פרשת שבוע, נישואין, ברית מילה, בר מצוה, סמלים יהודיים וכו'.

עלות לתלמיד 660 ₪.

 

 

Donate_button_he
לחצו להשתתפות ותמיכה בפרויקט בר מצווה