לא ברכו בתורה תחילה – היחס הנכון ללימוד תורה | הרב אלישע וישליצקי

שיעור בסיסי ומרכזי בתורתו של הרב אלישע זצ"ל על היחס הנכון ללימוד התורה ועבודת ה'. תלמוד בבלי מסכת נדרים דף פא עמוד א: "שלחו מתם הזהרו בערבוביתא הזהרו בחבורה הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה שנאמר יזל מים מדליו שמהן תצא תורה ומפני מה אין מצויי
המשך לקרוא

תיקון חטא המרגלים בדורנו | הרב אלישע וישליצקי

שיחה של הרב על פרשת שלח ותיקון חטא המרגלים לדורנו.
המשך לקרוא

כפיה ורצון בקבלת התורה | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

מקום הבחירה והרצון לעומת ההכרח והכפיה בעולם התורה. אלול תשע"ח לכבוד הילולת מרנא ורבנא המהר"ל מפראג זיע"א ח"י באלול
המשך לקרוא

הצמיחה הטבעית של המידות הטובות – תרופה לחורבן | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

הרב הגיע לתת שיחה ונעצר בכניסה לישיבה בחוסר כוחות, הרצון לחזק את ידי התלמידים בימי בין המיצרים, להרבות אהבת חינם כדי לקרב את הגאולה, היה חזק יותר מכוחותיו הפיזיים ודחף אותו להגיע אפילו לחמש דקות של תורה מקורית וטהורה. אשרינו שזכינו.  אב התשע"ח
המשך לקרוא

לחזור להיות אני – פעולתו של אהרון הכהן | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

לדבוק במידתו של אהרון הכהן, לכבוד יום פטירתו – א' אב. על פי ברייתא באבות דרבי נתן הרב הולך בעקבותיו ודולה מדמותו של הכהן הגדול דרכי חיים.
המשך לקרוא

'החושד בכשרים' – אמונה בדור | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

היחס להתנהגויות לא טובות. לימוד לפרשת חוקת.
המשך לקרוא

מידת הרחמים של הרב אליהו זצ"ל | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

ברכתו של ר' ישמעאל כהן גדול לקב"ה וההשלכות לחיינו. לכבוד הילולת הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל
המשך לקרוא

ירושלים של זהב – תורת קרית גת | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

מיהו אליהו הנביא שבא לבית רבי עקיבא ואיזו ברית מילה היתה לחכם צדקה?  שיעור במידות ועבודת ה' מגודלם של רבי עקיבא ורחל אל חיינו.
המשך לקרוא

חיים של אמונה מתוך פרשת המן | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

לימוד מתוך פרשת בשלח על סוגיית המן ומצוות השבת על כלל עבודת ה' מתוך מבט של אמונה.  
המשך לקרוא