פרשת משפטים – ר' מאור ברבי

מדבר שקר תרחקבפרשתינו מופיע הציווי "מדבר שקר תרחק" (שמות כ"ג ז'). מן הראוי היה להרחיב את הדיון במשמעויות ההלכתיות של ציווי זה, אך אכמ"ל בזה. במפרשים ובפוסקים יש דיונים באשר לגדריו ההלכתיים. נחלקו הראשונים אם זו מצוות עשה לכל אדם א
המשך לקרוא