ברכת שהחיינו על יום עצמאותינו

לכבוד מו"ר רה"י שליט"א,מדוע אין לברך על עצם הגעת היום מדי שנה בשנה? והרי זו ברכה שתלויה בשמחת הלב, ומה גדול צערי כאשר אדם רוכש חולצה מן השוק ומברך עליה ברכה זו, ועכשיו על שחזרנו לביתנו אחרי אלפיים שנות גלות, ועוד אחרי שואה ששליש מעמנו
המשך לקרוא

דיני פורים שחל במוצאי שבת

השנה חל פורים במוצ"ש ועל כן קריאת המגילה מתקיימת  בתפילת ערבית של מוצ"ש. השאלה היא מתי לעשות הבדלה האם להבדיל לפני ערבית או בסופה?איתא בשו"ע ס' תרצ"ג  "אחר קריאת המגילה בערבית, אומר: ואתה קדוש, ואם חל במוצאי שבת אומר: ויהי נו
המשך לקרוא