ידידים יקרים!

אנו מודים לכם על היותכם שותפים בבניית ישיבת ההסדר גבוהה בקריית גת ובחיזוק קול התורה בעיר. באמצעות תרומתכם הנכם שותפים באחזקת תלמידי הישיבה והאברכים, בהמשך פעילות החינוך והחסד המתקיימים ע"י תלמידי הישיבה בעיר קריית גת. תרומתכם מסייעת בידינו לתמוך בחיילי צה"ל. הישיבה שומרת על קשר באמצעות מכתבים,חבילות וקיום שבתות עם התלמידים שנמצאים בשרות צבאי. בזכות מצוות הצדקה ואחזקת התורה ימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ותזכו לבריאות, פרנסה טובה.

בברכת התורה

הרב שמעון פרץ                       עו"ד דני עזריאל
ראש הישיבה                           יו"ר העמותה

 

————————————————————————————————————————————————————-

מלאו טופס זה:

————————————————————————————————————————————————————-

בצעו תרומה באמצעות:

(מוכר לפי אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46)

Pay1 Pay4
   
Pay2 Pay5
   
Pay3 Pay6