השנה ב"ה ארגנו תלמידי הישיבה ליל סדר עבור האוכלוסיה המבוגרת בעיר. 

טקסט… טקסט… טקסט… טקסט…