הלכות משיח לרמב"ם

הרמב"ם מתאר שני תרחישים לביאת המשיח.
אחד בו המשיח הוא מלך שנלחם את מלחמות ישראל.
והשני בו אליהו מגיע ומודיע מי המשיח.
לאיזה תרחיש מתאים הסיפור של בר כוכבא?