- ישיבת ההסדר הגבוהה קריית גת - https://www.yeshivakg.co.il -

השבעה מודיעין שדה תש"ע