בישיבת ההסדר קיים מפעל חשוב של לימוד תורה ביום השנה לפטירה.

אנחנו מזמינים אותך להיות חלק ממפעל חשוב זה ולהקדיש יום לימוד לעילוי נשמת קרוביך,בשותפות זו את/ה גורם נחת ליקירך ועילוי נשמה גדול.

בספר ילקוט יוסף הלכות אבלות בסעיף א'  כותב הרב עובדיה יוסף זצוק"ל :

"יש להרבות בלימוד התורה ובנתינת צדקה,כפי יכולתו,בכל שנה ביום פטירת אביו ואימו,הנקרא "יארצייט",ובלילה שלפניו".

ובסעיף מב' כותב הרב עובדיה שעיקר הנחת רוח שאדם עושה לאביו ולאימו אחר פטירתם,הוא במה שיעסוק בתורה ובמצוות ובפרט ביום השנה לפטירתם.

במהלך היום כולו יוזכר שמו של הנפטר בכל תחילת שיעור וכל השיעורים באותו יום יילמדו עבורו ולעילוי נשמתו. עלות הקדשת לימוד יומי – 250 ש”ח – אשר יועברו כתרומה לתמיכה בלומדי התורה ובבניין הישיבה.

 

 

————————————————————————————————————————————————————-

מלאו טופס זה:

פרטי הנפטר

פרטי התרומה

פרטי התורם

כתובת למשלוח דואר

 

————————————————————————————————————————————————————-

בצעו תרומה באמצעות:

(מוכר לפי אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46)

Pay1   Pay4
     
Pay2   Pay5
     
Pay3   Pay6