דבר תורה של נשיא הישיבה במסיבת חנוכה של הגרעין תורני בקרית גת. כסלו תשע"ה.