למה הקב"ה מכפר לנו על החטאים?

ומה העניין שעומד מאחורי שני השעירים בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים?