הקב"ה משאיר פליטה בארץ ישראל, כצאן אשר אין להם רועה, ומעמיד אתם בניסיון לא פשוט,

האם הם ימשיכו לשבת בארץ ישראל גם כשמרחפת מעליהם סכנת מלך בבל?

מה עומד על כף המאזניים בניסיון זה? איזה מסר הקב"ה רוצה להעביר לנו אם הוא יודע כבר שהם יכשלו בניסיון?