עיון בסוגיה במסכת מגילה (לא:) על הפטרת ראש חודש אב שחל בשבת.

מה גובר? הפטרת ראש חודש או תלתא דפורענותא?

'הטור' (או"ח תכה) דן על ראש חודש אלול שחל בשבת.

האם קוראים 'השמים כסאי' או 'עניה סוערה'?