מהעיון ההלכתי למדנו שיש יחידת זמן מיוחדת שחייבים להיפגש בתוכן שלה, ולעבור את כל השלבים בלי דילוגים. ומדברי התוספות התחדשה ההדרגה בהפטרות.
יש סדר לפורענות ויש סדר לנחמה.
כל הדיון הזה מוביל אותנו להבין מה זה נחמה? ומה תפקידנו?
מה מסובך כל כך בלנחם??