שיעור הלכתי בגדרי המצווה.
מה צריך לזכור ולמה? איך צריך לזכור? כל כמה זמן?
חיוב הנשים, ומיהו עמלק היום?
אדר התשע"ז.