שיחה מרתקת שניתנה ערב ראש חודש אדר ב' התשע"ו בישיבה.