מתוך סוגיית מעמד החול בחיי הקודש אנחנו נפגשים במגילה עם מרדכי,

עפ"י הפסוקים והמדרשים נפרסת לעינינו הגישה האמתית אל הפעולות ועשייה בתחומי החול.