שיאם של ימי בין המצרים מגיע ביום ט' באב בו אבלים אנו על חורבן בית המקדש.