מתוך כתבי תלמידיו הרב מלמד את שיטתו של הגאון מוילנא על הסוגיות של המשיח.

ומה ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד.

עד עכשיו בלימודינו בדברי הרמב"ם הוא לא הזכיר את משיח בן יוסף, כעת הרב מלמד מה עניינו של משיח בן יוסף? האם זהו אדם?

עיון בדברי ר' הלל משקלוב תלמיד הגר"א בספרו 'קול התור'.

תפקידו של משיח בן יוסף, במלחמת גוג ומגוג, קיבוץ הגלויות ותיקון העולם.