מתוך דברי הנביאים וחז"ל בגמרא מברר הרב את הסוגיה החשובה מה ההבדל בין גאולה 'בעיתה' – בזמנה לבין גאולה שבאה לפני הזמן – 'אחישנה'.

והאם כיום, שבבירור נמצאים אנו תוך גאולה בבחינת 'בעתה' – בזמנה, אפשר גם לזרז את הגאולה שתהיה לבחינת 'אחישנה'?

עיון בדברי ה'אור החיים' הקדוש, האלשיך הקדוש, חידושי הגרי"ז, פנים יפות, מעשי למלך על הרמב"ם ועוד.