הלכות משיח לרמב"ם

עיון ב'הלכות מלכים ומלחמותיהם' להרמב"ם בענין המשיח.

הרמב"ם כתב שהמשיח צריך להיות נביא גדול, מצד שני אמר שבר כוכבא היה יכול להיות משיח והא כלל לא היה נביא.

איך מסתדרת סתירה זו ברמב"ם?