הלכות משיח לרמב"ם

המשך תיאור שלבי ביאת המשיח.
איך התגלות נביאי השקר של הנצרות והאסלאם מכינים את הדרך לביאת משיח צדקנו ולתיקון העולם?
הקשר לחנוכה – למה היוונים לחמו בנו? מה הפריע להם?
איך ניצחון האור על החושך היווני הפך את האומות לבשלות לקבלת המשיח?