הלכות משיח לרמב"ם

עיון ב'הלכות מלכים ומלחמותיהם' להרמב"ם פרק יב.

האם באמת יתקיים הפסוק "וגר זאב עם כבש" או ש"עולם כמנהגו נוהג"?
האם לעתיד לבוא כולם יהיו יהודים??