הלכות משיח לרמב"ם

עיון בהלכות מלכים להרמב"ם בענין המשיח, מיהו? מה יעשה?
המשיח חייב להיות מלך, וכמובן שהוא בן-אדם.
יקים ממלכה ויבנה את בית המקדש. יקבץ נדחי ישראל.