שיטת הרמב"ם לימות המשיח

עיון בדברי הרמב"ם ב'אגרת תימן' – אגרת 'פתח תקווה'.

לאורך השנים בתימן סבלו הרבה מהאיסלאם והרמב"ם עזר להם שתשובות ואגרות ששלח להם והם קיבלו את פסקי ההלכה שלו עד היום.

דבר פחות ידוע הוא שקמו במשך השנים הרבה אנשים שהציגו עצמם כמשיח – משיחי שקר.

באגרת זו הרמב"ם מתמודד מול בעיה זו.