הלכות משיח לרמב"ם

עיון ב'הלכות מלכים ומלחמותיהם' להרמב"ם.

מחלוקת האמוראים בעניין ימות המשיח, ר' חייא בר אבא ושמואל. (מסכתות ברכות, שבת, פסחים וסנהדרין)

האם ייפסקו המלחמות? האם יהיה עוני?

כמו מי פוסק הרמב"ם?