שיטת הרמב"ם לימות המשיח

הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק מונה חמש קבוצות שמבינות באופן שונה את השכר ועונש בעולם הבא וגן עדן.
ואת שיטתו בדבר ימות המשיח.
האם הרמב"ם סובר שתחיית המתים זה רק משל??