הלכות משיח לרמב"ם

המשך עיון בהלכות מלך המשיח להרמב"ם.
מה התפקידים של ימות המשיח?
מה אנחנו אמורים לעשות שהוא בא?
איך קובעים מי זה המשיח? מה הם התנאים?
מה יקרה כשהוא יבוא?
בשביל מה בכלל צריך את מלך המשיח?
האם בימינו זה ימות המשיח?