מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.