מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.

ממה בלעם התפעל כל כך בעם ישראל?
הצגת הניגוד בין עם ישראל לבלעם הרשע.