מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.

התורה 'קופצת' לדבר על מה שקורה עם בני ישראל בשנה הארבעים.
השנה האחרונה במדבר, לפני שנכנסים לארץ ישראל.
הקב"ה מכין את עם ישראל לכניסה לארץ, כי החיים במדבר ובארץ הם שונים זה מזה, ועם ישראל צריך להתכונן לשינוי הזה.