שיחתו של מו"ר הרב שלמה לוי שליט"א

האם יש למצוות טעמים?

בשיעור הרב מביא שלוש שיטות: הרמב"ם (מורה נבוכים פרק ג), הרמב"ן (פרשת כי תצא) והמהר"ל (תפארת ישראל).

מה דעותיהם והאם יש מחלוקת ביניהם?