מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.

בשיעורו השבועי על הפרשה מראה הרב שמעון פרץ את הקשר הרמוז בפרשה בין ימים אלו לבין המאבק מול אויבינו למען ארץ ישראל.