מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.

יש כלל – כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל נוצרים משברים וקשיים.

אחת התופעות שחוזרת כמה פעמים היא נפילה בעריות. כפי שמסופר בעזרא ונחמיה וכאן בחטא בנות מואב.

הרב בשיעור מסביר את אחת הסיבות לתופעה זו על פי דברי הרב קוק זצ"ל באורות ישראל [ז, יח], על כניסת הנשמה הכללית ליהודי העולה לארץ ישראל.