מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.

כל הפרשה היא הכנה לכניסת עם ישראל לארץ.