קטע וידאו מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.

 

בשתי הפרשות הראשונות בתורה אנו לומדים על מצבו של העולם

כשאין את עם ישראל ואת התורה שאותה הוא מופיע בעולם.