מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.

ספר דברים כולו נאום של משה לפני מותו. מה מטרת כתיבת הספר? חזרה על חלקים מהתורה, שערכה סך הכל 36 יום.