משה מתאר לנו את תהליך התשובה והגאולה של עם ישראל לעתיד לבוא.

בימינו אנחנו יכולים לראות איך הדברים מתקיימים במציאות לנגד עינינו.

אם כך היכן אנחנו נמצאים בתהליך הגאולה? מה עוד נשאר שיקרה?