הרב מתאר את מבנה המשכן, מסביר בפשטות את הפסוקים שעד היום לא ממש עסקנו בהם. ומאיר את עינינו בכמה רמזים וסודות.