מבנה המשכן הוא ממש כמו בית שחי בו זוג ויש בו כלים ורהיטים.
יש בזה סודות גדולים אך הרב בקצרה מראה מה משמעות הכלים.
אדר התשע"ז.