כל דבר בעולם תלוי ברצון, כדי שייבנה המקדש אנחנו צריכים לרצות אותו.
אדר התשע"ז.